สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
เกี่ยวกับสมาคมศิษย์เก่า
พันธกิจ
วิสัยทัศน์
ประวัติสมาคมศิษย์เก่า
คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า
สมาชิกของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ
กิจกรรมประจำปี ๒๕๖๓
สมัครสมาชิก
กิจกรรมประจำปี ๒๕๖๓
ติดต่อเรา
 
วิสัยทัศน์ กลับหน้าหลัก


เป็นองค์กรที่เด่นในด้านการให้บริการ ประสานงานประสานสิทธิประโยชน์ของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ  (วิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ และมหาวิทยาลัยทักษิณ)