สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยทักษิณ
   
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
บริการข้อมูล
พันธกิจ
วิสัยทัศน์
ประวัติสมาคมศิษย์เก่า
คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า
สมาชิกของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ
ติดต่อเรา
 
วิสัยทัศน์ กลับหน้าหลัก

เป็นองค์กรที่เด่นในด้านการให้บริการ ประสานงานประสานสิทธิประโยชน์ ของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ ( วิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ และมหาวิทยาลัยทักษิณ)