สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยทักษิณ
   
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
บริการข้อมูล
พันธกิจ
วิสัยทัศน์
ประวัติสมาคมศิษย์เก่า
คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า
สมาชิกของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ
ติดต่อเรา
 
พันธกิจ กลับหน้าหลัก

มุ่งเน้นการให้บริการและประสานงานที่ดี มีผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม