สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 9 พ.ค.65 ถึงวันที่ 9 พ.ค.69
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี พ.ศ.๕๖๕
 
     


 

วันอาทิตย์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ

กำหนดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี ๒๕๖๕