สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 14 พ.ค.64 ถึงวันที่ 14 พ.ค.68
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สนับสนุนสิ่งของและเงินให้กับโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
     

วันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นางสาวนิภานันท์ ธรรมรัตน์ นายกสมาคมและคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ มอบสิ่งของและเงิน จำนวน ๑๔,๗๔๐ บาท เพื่อสนับสนุนให้กับโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยทักษิณ โดย รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ (รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา) และผศ.ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์)      เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ตึก ๑๘ อาคาร ๕๐ ปี วศ มศว มทษ