สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 22 ก.พ.64 ถึงวันที่ 22 ก.พ.68
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดี
 
     

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ ขอร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ที่ได้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564

ขอบคุณภาพจากเพจ : Tsucouncil Tsuspa