สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 8 ก.พ.64 ถึงวันที่ 8 ก.พ.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดี
 
     

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิตติมา นิลทะรัตน์ นิสิตชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนา่ชุมชน ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนิสิตของมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓