สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 19 ก.ย.60 ถึงวันที่ 19 ก.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ร่วมโครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่นไทยภาคใต้
 
     

นายกิตติเทพ ถาวรสุข นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่นไทยภาคใต้ ทำบุญเดือนสิบ : แลโนรา-รักษาประเพณีทำบุญ

จัดโดยสถาบันทักษิณคดีศึกษา นำโดยศาสตราจารย์ ดร.ครองชัย หัตถา ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา ร่วมมือกับวัดแหลมพ้อ นำโดยพระครูวาทีธรรมวิภัช เจ้าอาวาสวัดแหลมพ้อ เมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 ณ วัดแหลมพ้อ ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา