สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 12 ก.ย.60 ถึงวันที่ 12 ก.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นับสนุนการแข่งขันเดิน-วิ่ง เพื่อคนพิการทางสติปัญญาภาคใต้ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
     

นายกิตติเทพ ถาวรสุข นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมสนับสนุนการแข่งขันเดิน-วิ่ง เพื่อคนพิการทางสติปัญญาภาคใต้ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ซุปเปอร์มินิมาราธอน ฟันรัน ครั้งที่ 1 ระยะทาง 15 กม.และ 5 กม.

ในวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 เวลา 06.00 น. ณ ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ จังหวัดสงขลา