สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 19 ก.ย.60 ถึงวันที่ 19 ก.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สนับสนุนรางวัลหางบัตร โครงการประกวดนกเขาชวาเสียง
 
     
นางวลีรัตน์ หนูเสน กรรมการและเหรัญญิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ ตัวแทนนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ รับมอบเงินสนับสนุนรางวัลหางบัตร โครงการประกวดนกเขาชวาเสียง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 ณ สนามหวังดี ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ จ.สงขลา