สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 5 พ.ค.62 ถึงวันที่ 14 ม.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้
 
     
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ตั้งศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ มกราคม 2560 ณ จุดรับบริจาคหน้ามหาวิทยาลัยทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา